menu

 

 

 


 

 

Dostęp do informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej na skutek ostatnich nowelizacji stała się niezwykle popularnym tematem w mediach, coraz większe zainteresowanie społeczeństwa wraz z bardzo liberalnym reżimem ustawy sprawiają, że prawie wszystkie urzędy stają przed zagadnieniami związanymi z udostępnianiem tych informacji. Zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne zainteresowane są pozyskiwaniem tych informacji w celu ich późniejszego wykorzystania.

 

Szkolenie adresowane jest zwłaszcza do:

  •    pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
  •  administracji publicznej
  •  spółek skarbu państwa.

 

Cele szkolenia:

            nadrzędnym celem szkolenia jest przekazanie praktycznych informacji mających nauczyć pracowników jednostek samorządu terytorialnego samodzielnego podejmowania decyzji, kiedy powinny być one pozytywne, a kiedy istnieją podstawy do odmowy takiego udzielenia.

 

Metoda:

            Szkolenie multimedialne z wykorzystaniem technik komputerowych (slajdy), ksero, case- study, a więc omówienie przykładów (autentycznych) związanych z odpowiednim: obliczaniem kosztów udostępnienia informacji, treścią decyzji

 Szkolenie prowadzone przez:

    Bartosz Mendyk

 

Czas trwania:

            Szkolenie z założenia trwa 6 ha zegarowych, jednakże ze względu na znacznie występującą ilość pytań przedłużane jest wg. potrzeb (najdłuższe takie przedłużenie trwało 1,5 ha).

 

Program szkolenia:

1.      Źródła prawa

2.      Pojęcie informacji publicznej i podmioty uprawnione do jej udostępniania

3.      Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

4.      Bezwnioskowe tryby dostępu do informacji publicznej.

5.      Ograniczenia prawa do informacji publicznej.

6.      Terminy i koszty

7.      Ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

8.      Dostęp do informacji w świetle wybranych przepisów odrębnych.

     

      Szczegółowy program szkolenia:

 

Dotychczas szkoliliśmy:

 

 

 

 

 

  

Kancelaria Ius-Europae 2011