menu

 

 

 


 Ważnym elementem rozwoju jest działalność naukowa. Dlatego staram się uczestniczyć w konferencjach naukowych i praktycznych, seminariach, a także publikować w prasie naukowej. Polskiej i zagranicznej.

 

Mój hołd, jaki w rocznicę pracy naukowej złozyłem prof. Tokarczykowi:

 Bartosz Mendyk ksiega pamiatkowaProf. Tokarczyka

 

Bartosz Mendyk, Księga Jubileuszowa prof. Jaskiernii

 

Bartosz Mendyk ochrona praw jednostki w Unii Europaejskiej

 

 

Bartosz Mendyk, aktualne problemy prawa rosyjskiego

 

 

 

Dotychczas szkoliliśmy:

 

 

 

 

 

  

Kancelaria Ius-Europae 2011