menu

 

 

 


Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

 

Szkolenie omawia zagadnienia rażącego naruszenia prawa, oczywistego naruszenia prawa, zakres podmiotowy oraz przedmiotowy ustawy, a także wiele innych kwestii, takich jak udział prokuratora w postępowaniu cywilnym, pojęcie „winy” w postępowaniu cywilnym oraz przesłanki odszkodowawcze. Co istotne procedura przewidziana w ustawie wykonywana z udziałem prokuratury.

Szkolenie adresowane jest zwłaszcza do:

·         pracowników jednostek samorządu terytorialnego,

·         administracji publicznej

·         spółek skarbu państwa.

Cel szkolenia:

            Nadrzędnym celem szkolenia jest wskazanie czym jest rażące naruszenie prawa i kiedy reżim odpowiedzialności ustawy ma zastosowanie, oraz jak jego uniknąć.

Metoda:

            Szkolenie multimedialne z wykorzystaniem technik komputerowych (slajdy), ksero, case- study wraz z omówieniem przypadków na temat decyzji administracyjnych, terminy, doręczenia. Każdy cykl ukończony jest mini- testem, sprawdzającym na bieżąco nabytą wiedzą, a z drugiej strony utrwalając ją w praktyce.

Plan szkolenia:

  1.  Cel i potrzeba ustawy;
  2.  Rażące naruszenie prawa;
  3. Pojęcie winy w prawie cywilnym;
  4. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy wg Kodeksu pracy;
  5. Ustalanie wartości szkody;
  6. Władcze działanie władzy publicznej.Szkoda i związek przyczynowy:

 

Osoba prowadząca szkolenie:

 Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor pracy doktorskiej pisanej pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego Jaskierni. Ukończył Wydział Prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kurs prawa amerykańskiego w ramach programu przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Floryda- Fredrich Levin College of Law.  Postępowaniem administracyjnym zainteresował się już na studiach. Zajęcia prowadzone z sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz panią doktor Ewą Stefańską pokazały mu praktyczny aspekt prawa materialnego i procedury administracyjnej.

 

 

Dotychczas szkoliliśmy:

 

 

 

 

 

  

Kancelaria Ius-Europae 2011