menu

 

 

 


Bartosz Mendyk Szkolenie Dostęp do Informacji Publicznej

 

Ogólne postępowanie administracyjne.

Kodeks postępowania administracyjnego jest centralną ustawą w codziennej praktyce urzędy. W zasadzie każdy urzędnik wydając decyzję administracyjną musi operować o zbiór reguł procesowych, zaczynających się już na wszczęciu postępowania. Znamiennym jest, że postępowanie administracyjne cały czas ewoluuje, poza zmianami w orzecznictwie ustawodawca dodaje urzędnikom nowe obowiązki.

Szkolenie adresowane jest zwłaszcza do:

·         pracowników jednostek samorządu terytorialnego,

·         administracji publicznej

·         spółek skarbu państwa.

Cele szkolenia:

            Podstawowym zadaniem szkolenia jest wskazanie praktycznych aspektów- przepisów, które czasami mają wyłącznie teoretyczny wymiar. Przykładem są np. zasady ogólne, które bardzo często przywoływane są przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze oraz Wojewódzkie Sądy Administracyjne. Przywołane zostanie bogate orzecznictwo mające znaczenie dla omawianych przepisów.

Metoda:

            Szkolenie multimedialne z wykorzystaniem technik komputerowych (slajdy), ksero, case- study wraz z omówieniem przypadków na temat decyzji administracyjnych, terminy, doręczenia. Każdy cykl ukończony jest mini- testem, sprawdzającym na bieżąco nabytą wiedzą, a z drugiej strony utrwalając ją w praktyce.

Czas trwania:

            Szkolenie z założenia trwa 6 ha zegarowych, jednakże ze względu na znacznie występującą ilość pytań przedłużane jest wg. potrzeb

Program szkolenia:

  1.  Ogólne postępowanie administracyjne
  2.  Strony postępowania
  3. Terminy załatwienia spraw
  4. Doręczenia
  5. Koszty postępowania administracyjnego
  6. Decyzje administracyjne
  7. Postępowanie odwoławcze.
  8. Metryki administracyjne
Osoba prowadzaca szkolenie: Bartosz Mendyk
 

   Bartosz Mendyk- Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Praca doktorska pisana pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego Jaskierni. Postępowaniem administracyjnym zainteresował się już na studiach na zajęciach prowadzonych z sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Poza kancelarią współpracuję z komisjami sejmowymi: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Samorządu i Polityki Regionalnej. Publicysta Dziennika Gazety Prawnej.

 

 
 

 

 
 
 

 

Dotychczas szkoliliśmy:

 

 

 

 

 

  

Kancelaria Ius-Europae 2011