menu

 

 

 


Bartosz Mendyk
 
Bartosz Mendyk

Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Praca doktorska pisana pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego Jaskierni. Postępowaniem administracyjnym zainteresował się już na studiach na zajęciach prowadzonych z sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Poza kancelarią współpracuję z komisjami sejmowymi: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Samorządu i Polityki Regionalnej. Publicysta Dziennika Gazety Prawnej.

 

 Pobierz CV
 
 
 

 

Dotychczas szkoliliśmy:

 

 

 

 

 

  

Kancelaria Ius-Europae 2011