Polska, Inwestycje w Polsce, Rosja, Inwestycje w Rosji, Unia Europejska, Prawo Unii Europejskiej, WNP, Prawo spółek, Fundusze Europejskie
PL RU Strona startowa O nas Publikacje Dlaczego Rosja OfertaKontakt
Stojadła ul. Warszawska 43
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.:
czynne: poniedziałek - piątek
godz. otwarcia 9.00 - 17.00
kancelaria@ius-europae.pl

Partner zarządzający:
dział WNP, promocji, kontaktów
 z klientami
Julia Tatarnikova
jt@ius-europae.pl

Partner zarządzający:
dział prawa polskiego, unijnego
Bartosz Mendyk
bm@ius-europae.pl

Witamy na stronie Kancelarii Ius Europae

 
            Specjalnością kancelarii jest prawo gospodarcze. Kancelaria zajmuje się obrotem handlowym, zwłaszcza obsługą prawną przedsiębiorców. Głównymi klientami kancelarii są spółki małe i średnie, zarówno polskie jak i pochodzące z WNP.  Kancelaria pomaga realizować inwestycje w Polsce, zakładać nowe spółki, oddziały, przedstawicielstwa, wyszukiwać najlepsze miejsca do inwestycji (strefy ekonomiczne), jak i pomaga w prowadzeniu negocjacji z organami władzy publicznej i samorządowej, sporządza projekty umów, pomaga w procedurze zamówień publicznych. Kancelaria podejmuje się prowadzenia mediacji gospodarczych w języku polskim i rosyjskim.
       W związku z prośbami naszych klientów kancelaria postanowiła również organizować kursy prawne na tematy związane z prawem Unii Europejskiej, prawem zamówień publicznych, ochrony danych osobowych. Kursy przeznaczone są zarówno dla pracowników naszych klientów, osób trzecich, jak i dla ośrodków szkoleniowych chcących rozszerzyć swoją wiedzę na podane wyżej tematy.

           Kancelaria zatrudnia osoby polsko i rosyjskojęzyczne.

Aktualności  
Prawo Unii europejskiej, prawo finansowe: Reforma prawa finansowego w Unii Europejskiej, Prawo Spółek: Komisja Europesjka opublikowała raport i dokument konsultacyjny dotyczący Dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE. Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego komitetu ekonomiczno-spółecznego i komitetu regionów dostępne jest tutaj (PDF).

European Union Law, Protection in judicairy system, comprehention artice: Legal ways and means available to a private corporate entity, which (in its view) has been unlawfully treated by a governmental agency of a Member State, which in turn acted on the basis of a EC regulation contrary (in the entity's view) to the EC Treaty. Full text availabe here

Artykuł zawierający całościowe omówienie problematyki obrony praw jednostki przed nadużyciami ze strony organów pańśtw członkowskich. Opracowanie oparte na przeglądzie orzecznictwa i pozycji księżkowych. Dostępny pod adresem powyżej.

Unia Europejska, Prawo Unii Europejskiej:
Komisja Europesjka opublikowała raport i dokument konsultacyjny dotyczący Dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE. Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego komitetu ekonomiczno-spółecznego i komitetu regionów dostępne jest tutaj (PDF).

Copyright  - New Style Studio